Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 20/7/2020 đến 26/7/2020)