Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 27/7/2020 đến 02/8/2020)