Thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2024

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình thông báo giờ làm việc mùa Hè như sau:

  • Buổi sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
  • Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
  • Thời gian thực hiện: từ ngày 16/4/2024 đến ngày 15/10/2024

Chi tiết